پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت

۵۴ بازديد

پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت

 

 

 • پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت
  پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت دسته: مديريت
  بازديد: 1 بار
  فرمت فايل: pptx
  حجم فايل: 907 كيلوبايت
  تعداد صفحات فايل: 229

  دانلود پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت در حجم 229 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل

  قيمت فايل فقط 34,000 تومان

  خريد

  عنوان: پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت

  فرمت: پاورپوينت (قابل ويرايش)

  تعداد اسلايد: 229 اسلايد

  كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت از جمله منابع مهم درس مديريت منابع انساني در سطح كارشناسي مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت كل اين كتاب كه مشتمل بر 12 فصل است مي باشد كه  در حجم 229 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است؛ عناوين اين فصلها نيز به شرح زير مي باشد:

  فصل اول: ماهيت مديريت منابع انساني

  فصل دوم: تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني

  فصل سوم: تجزيه و تحليل شغل

  فصل چهارم: فرايند برنامه ريزي نيروي انساني

  فصل پنجم: فرايند كارمنديابي

  فصل ششم: فرايند انتخاب

  فصل هفتم: فرايند اجتماعي كردن

  فصل هشتم: فرايند آموزش كاركنان

  فصل نهم: ارزيابي عملكرد

  فصل دهم: سيستم پاداش

  فصل يازدهم: مديريت حقوق و دستمزد

  فصل دوازدهم: انضباط؛ اصلاح رفتار نامطلوب كاركنان

  بخشهاي عمده اين فايل به تفكيك هر فصل شامل موارد زير مي باشد:

  فصل اول: ماهيت مديريت منابع انساني

  مقدمه

  عوامل مهم در گسترش نقش مديريت منابع انساني

  وظايف مديريت منابع انساني

  راههاي اثربخشي بيشتر مديريت منابع انساني

  نقش مديريت منابع انساني در سودبخش سازمان

  نتيجه گيري

  فصل دوم: تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني

  مقدمه

  انقلاب صنعتي

  نهضت كارگري

  نهضت مديريت علمي

  اصول مديريت علمي

  روان شناسي صنعتي

  متخصصان امور نيروي انساني

  مكتب روابط انساني

  عوامل موثر در شكل گيري مديريت منابع انساني

  فصل سوم: تجزيه و تحليل شغل

  مقدمه

  تعريف تجزيه و تحليل شغل

  مراحل تجزيه و تحليل شغل

  روشهاي تجزيه و تحليل شغل

  رابطه ميان تجزيه و تحليل شغل، شرح شغل و شرايط احراز شغل

  تنظيم شرح شغل

  تنظيم شرايط احراز شغل

  كاربرد تجزيه و تحليل شغل

  تجزيه و تحليل شغل بر عهده كيست؟

  مشكلات تجزيه و تحليل شغل

  طراحي شغل

  روش مديريت علمي

  روش انگيزشي

  نظريه دوعاملي هرزبرگ

  نظريه فعال سازي

  نظريه ويژگي هاي شغل

  روش سيستمي

  روش مبتني بر ويژگي هاي عامل انساني

  فصل چهارم: فرايند برنامه ريزي نيروي انساني

  مقدمه

  تعريف برنامه ريزي نيروي انساني

  مراحل برنامه ريزي نيروي انساني

  تعيين موجودي نيروي انساني در سازمان؛

  مطالعه و بررسي اهداف آتي سازمان؛

  برآورد نياز سازمان به نيروي انساني(تقاضا براي نيرو با توجه به اهداف آتي)؛

  برآورد عرضه نيروي انساني ( از منابع داخلي و خارجي)؛

  مقايسه عرضه و تقاضاي نيروي انساني و تعيين سيساتهاي پرسنلي سازمان بر آن اساس

  روشهاي برآورد نيروي انساني موردنياز

  روشهاي كاهش نيروي مازاد

  فصل پنجم: فرايند كارمنديابي

  مقدمه

  ميزان كارمنديابي

  عوامل موثر در كارمنديابي

  فرايند كارمنديابي

  منابع كارمنديابي

  مزاياي منابع داخلي كارمنديابي

  كارمنديابي از طريق اعلان شغل

  كارمنديابي از طريق اعلان شغل

  نكات مهم در استفاده از روش اعلان شغل

  كارمنديابي از طريق آگهي

  نكات مهم در استفاده از  آگهي

  موسسات كاريابي

  كارمنديابي از طريق مراكز آموزشي

  كارمنديابي از طريق معرفي و توصيه اعضا

  كارمنديابي از طريق مراجعه مستقيم

  كارمنديابي وظيفه كيست؟

  نتيجه گيري

  فصل ششم: فرايند انتخاب

  مقدمه

  مشكلات ناشي از انتخاب غلط

  بي ارتباطي برخي عوامل با شغل

  مراحل مختلف فرايند انتخاب

  مصاحبه مقدماتي (غربال اوليه)

  تكميل فرم درخواست كار

  برگزاري آزمونهاي استخدامي

  مصاحبه جامع (تخصصي)

  بررسي سوابق متقاضي

  معاينه پزشكي

  تصميم گيري نهايي

  عوامل موثر در پيش بيني صحيح  عملكرد فردر در شغل

  پايايي

  روشهاي تعيين و سنجش پايايي

  روايي

  انواع روايي

  حفظ كاركنان

  فصل هفتم: فرايند اجتماعي كردن 

  مقدمه

  تعريف اجتماعي كردن

  معارفه مقدماتي

  فرهنگ سازمان

  چرا اجتماعي كردن مهم است؟

  فرايند اجتماعي كردن فرد

  مرحله اول: قبل از ورود به سازمان

  مرحله دوم: رويارويي فرد با سازمان

  مرحله سوم: تحول و دگرگوني فرد

  روشهاي تطبيق فرد با شرايط و واقعيات موجود سازمان

  نكاتي كه بايد در هنگام طراحي برنامه اجتماعي كردن فرد در نظر داشت

  فصل هشتم: فرايند آموزش كاركنان

  مقدمه

  مزاياي آموزش

  مسئوليت طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي به عهده كيست؟

  وظايف واحد آموزش اداره امور كاركنان

  روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي

  نظريه هاي يادگيري

  نظريه رفتاري

  نكات مهم در طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نظريه رفتاري

  نظريه يادگيري اجتماعي

  نكات مهم در طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي

  نظريه شناختي

  نكات مهم در طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نظريه يادگيري شناختي

  مراحل مختلف فرايند آموزش

  تشخيص نيازهاي آموزشي

  . تعيين اهداف آموزشي

  انتخاب روش آموزش

  برنامه ريزي براي برگزاري دوره آموزشي

  ارزيابي دوره آموزشي

  روشهايي كه منظور از آنها دادن اطلاعات است

  روشهاي شبيه سازي

  روشهاي ضمن خدمت

  مراحل دوره هاي آموزش ضمن خدمت

  فصل نهم: ارزيابي عملكرد

  مقدمه

  كاربردهاي ارزيابي عملكرد

  شاخص هاي ارزيابي

  مراحل ارزيابي عملكرد

  نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي عملكرد

  عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي

  انواع ارزيابي

  روشهاي ارزيابي

  روش مقياسي

   روش عامل سنجي

  روش ثبت وقايع حساس

  روش توصيفي

  روش قياسي

  انتخاب اجباري

  ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف.

  مشكلات ارزيابي عملكرد

  ويژگي سيستم هاي ارزيابي كارآمد

  فصل دهم: سيستم پاداش

  مقدمه

  پاداشهاي دروني و بيروني

  انواع پاداش

  مبناي اعطاي پاداش

  ويژگيهاي سيستم پاداش موثر

  نظريه برابري

  طرحهاي جديد اعطاي پاداش

  فصل يازدهم: مديريت حقوق و دستمزد

  مقدمه

  تفاوت ميان حقوق و دستمزد

  ويژگي هاي سيستم حقوق و دستمزد

  طراحي سيستم حقوق و دستمزد به عهده كيست؟

  مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد

  تجزيه و تحليل شغل

  شرح شغل

   ارزشيابي شغل

  بررسي نرخ حقوق و دستمزدهاي متداول در صنعت

   تعيين نرخ پرداخت

   تعديل و ترميم سيستم پرداخت

   ارزيابي تفاضلي حقوق و دستمزد

   بررسي قوانين و مقررات درون سازماني

   بررسي قوانين و مقررات دولتي حاكم بر پرداخت

   تعيين حقوق پايه

  نتيجه گيري

  فصل دوازدهم: انضباط؛ اصلاح رفتار نامطلوب كاركنان

  مقدمه

  تعريف انضباط

  تغيير رفتار

  تقويت مثبت

  تقويت منفي

  خاموشي

  تنبيه

  فرايند انضباط

  انواع تخلفات

  مهمترين دلايل غيبت كاركنان

  بررسي و ارزيابي تخلفات

  نكاتي كه بايد در رسيدگي به تخلفات اداري رعايت نمود

  اثربخشي مجازات

  كوتاهي در مجازات

  ويژگيهاي سيستم انضباطي مؤثر

  انضباط مثبت(انضباط بي مجازات)

  مراحل انضباط مثبت

  انواع اقدامات انضباطي

  پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

  قيمت فايل فقط 34,000 تومان

  خريد

  برچسب ها : پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف دكتر اسفنديار سعادت , دانلود پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف اسفنديار سعادت , پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني تأليف اسفنديار سعادت , دانلود پاورپوينت كتاب مديريت منابع انساني سعادت , دانلود پاورپوينت كليه فصلهاي كتاب مديريت منابع انساني تأليف اسفنديار سعادت

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.